Glashantverksyrken (glasblåsning, hyttarbete, gravör, slipning, dekorslipning)

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelse – Varma delen-hyttarbetat glas
Gesällbrevsbestämmelse – Glasslipning (ej dekor och gravyr)
Gesällbrevsbestämmelse – Gravyr
Gesällbrevsbestämmelse – Dekorslipning

Ansökan om Gesällbrev

E-ansökan via webben