Sveriges Hantverksråds uppdrag

Sveriges hantverksråd är en partipolitisk obunden, branschmässigt fristående, ideell förening som verkar för hantverksyrkenas förkovran och för ökad förståelse hos allmänheten för yrkesutbildningens och yrkeskompetensbevisens betydelse.

Hantverksrådet har ett myndighetsuppdrag att utfärda och återkalla Mästarbrev. I detta arbete fastställer Hantverksrådet i samarbete med branschorganisationer, utbildningsorgan och företag provbestämmelser för Gesäll- och Mästarbrev.

Huvudmän för Sveriges Hantverksråd är Företagarna, Hantverkarnas Riksorganisation och Svenskt Näringsliv.

Hantverksrådets verkställande organ är Stiftelsen Hantverk & Utbildning som bland annat ansvarar för Gesäll- & Mästarbrevskansliet.

Här är Sveriges Hantverksråds styrelse.