Sveriges Hantverksråds styrelse

Ordförande Martin Lundell
Företagarna. VD på Sveriges bagare & konditorer AB, Stockholm
Foto: Sveriges bagare & konditorer AB

Vice ordförande Peter ”Peppe” Frosch
Hantverkarnas Riksorganisation. Hovslagare, Rimbo

Ledamot Staffan Westman
Företagarna. Frisörmästare och utbildningschef på Sveriges Frisörföretagare, Stockholm

Ledamot Henrik Smedmark
Svenskt Näringsliv. Stockholm

Ledamot Annette Stoltz
Företagarna. Skorstensfejare, Hedemora

Ledamot Gustaf Lüning
Hantverkarnas Riksorganisation

Huvudmannarepresentant Li Pamp
Hantverkarnas Riksorganisation
Foto: Hantverkarnas Riksorganisation

Huvudmannarepresentant Kersti Wittén
Svenskt Näringsliv
Foto: Visita

Huvudmannarepresentant Diana Vasiliou
Företagarna
Foto: Oskar Omne, Företagarna

VD Anki Gullback
Stiftelsen Hantverk & Utbildning
Foto: Fotografmästare Daniel Eriksson

Sekreterare Anne Palm
Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Ansvarig för Mästarbrev.
Foto: Fotografmästare Daniel Eriksson