Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
info@hantverksrad.se

Gesäll- & Mästarbrevskansliet, som administreras av Stiftelsen Hantverk & Utbildning på
uppdrag av Sveriges Hantverksråd, ansvarar för all hantering av Gesäll- & Mästarbrev i Sverige.

Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand
Besöksadress: Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand
Stiftelsen Hantverk & Utbildning
tel. 0247-369 50
fax. 0247-151 70

Hitta hit – karta

Gesällbrev

Marita Olars
0247-369 55
marita.olars@hantverksrad.se

Mästarbrev

Anne Palm
0247-369 65
anne.palm@hantverksrad.se

Projektledare

Stefan Andersson
stefan.andersson@hantverksrad.se

VD

Anki Gullback
anki.gullback@hantverksrad.se