Skorstensfejaryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

Ansökan om Gesällbrev

För att ta Mästarbrev krävs följande: inneha Gesällbrev, genomgått teknikerutbildningen med godkänt resultat samt vara verksam i yrket med minst 10.000 timmars yrkeserfarenhet. Dessutom krävs att du genomgått Mästarutbildningen (läs mer om utbildningen här) eller varit/är verksam i företaget i ledande ställning.

Kontakta Anne Palm för mer information 0247-369 65 (anne.palm@hantverksrad.se)

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om att gå Mästarutbildningen