Köttyrket i detaljhandeln/Köttmästare

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

Ansökan om Gesällbrev

E-ansökan via webben

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år samt genomför ett Mästarprov.

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om Mästarbrev