Frisöryrket

För att erhålla ett Gesällbrev krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna.

Gesällbrevsbestämmelser

När man har gjort ett godkänt Gesällprov ansöker/anmäler man om att få sitt Gesällbrev utfärdat. Anmälan görs via webben. Till din ansökan ska du bifoga en digital kopia på ditt ”Betyg (på Gesällprovet) se bild. Betyget har du fått eller kommer att få till din mail från frisörföretagarna. Det går bra med ett tydligt foto på ditt ”Betyg”.

OBS! Foto från utbildningsboken eller på ”Protokoll Gesällprov” gäller numer INTE som underlag

E-ansökan via webben

Om du inte vill göra en E-ansökan så går det att ansökan/anmäla per post Ansökan om Gesällbrev (pappersansökan) och ska skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand. Adress finns i ansökan. Fyll i den övre halvan av ansökan och bifoga en kopia på ditt Gesällprovsbetyg.

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här) och att ni genomfört ett godkänt Mästarprov i enlighet med bestämmelserna.

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om att gå Mästarutbildningen