Byggnadsplåtslagaryrket

För att ta Gesällbrevet skall ni ha ert yrkesbevis samt via en referens intyga att ni kan utföra Byggnadsplåtslagaryrket självständigt. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelse

Ansökan görs via blanketten: Ansökan om Gesällbrev

Yrkesbeviset bifogas och referenten skriver under i blanketten.

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år med god erfarenhet av ledande ställning. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här). Fyll i både ansökan och underlagsformuläret nedan för att erbjudas en plats på Mästarutbildningen.

Mästarbrevsbestämmelse

Ansök om att gå Mästarutbildningen

Underlag för lämplighet