Kunskaper i ekonomi vid Mästarbrevsansökan

Enligt mästarbrevskungörelsen ska den sökande kunna uppvisa handlingar som styrker kunskaper i
småföretagande/småföretagsekonomi. Fokus ska vara på grundläggande kunskaper om bl.a:

  • Att kunna utföra löpande redovisning i ett mindre företag.
  • Att kunna läsa och förstå resultat och balansräkning.
  • Att kunna hantera kalkylation och prissättning.
  • Att kunna upprätta en enkel resultatbudget.
  • Att ha förståelse för redovisning av sociala avgifters påverkan på resultatet,
    samt hur moms och källskatter påverkar företagets likviditet och balansräkning.
  • Att förstå regelverk för småföretagande (lagar, förordningar, företagsformer etc.).

Då regelverk och innehåll förändras över tid, är det viktigt att den sökande är uppdaterad inom ämnesområdet.
Inriktningen ska i första hand vara på småföretagsekonomi och kan vara t ex specifika branschutbildningar
med ovan nämnda innehåll, från tidigare studier, utbildningar/kurser i grundutbildningen eller genomförda
utbildningar/kurser som t ex ”starta eget”, ”Småföretagsekonomi”, ”Ekonomi för små- och medelstora företag”
(bifoga kursinnehåll). Utbildningen bör omfatta minst 60 timmar och kan anordnas av bl a olika studieförbund,
KOMVUX, Arbetsförmedling, Länsarbetsnämnden, NUTEK, revisionsbyråer eller andra utbildningsanordnare.

Sveriges Hantverksråd pekar inte ut någon särskild utbildningen utan hänvisar till det utbud inom detta ämne
som finns på marknaden.

Intyg från revisor/redovisningskonsult

Ett annat sätt att styrka sin kompetens är att bifoga ett intyg från företagets revisor/redovisningskonsult som
intygar den sökandes kunskaper enligt ovan. Villkoret för intygandet är att det framgår av intyget att han/hon
är auktoriserad eller godkänd/diplomerad och att denne tagit del av denna information.

För ytterligare information kontakta Marita Olars, tel. 0247-369 55, marita.olars@hantverksrad.se