Mastarbrev_3
Information om ekonomikunskaper vid ansökan om Mästarbrev

Följande företagsekonomiska kunskaper ska man kunna styrka:

  • Utföra löpande redovisning i ett mindre företag.
  • Läsa och förstå resultat- och balansräkning.
  • Upprätta en enkel resultatbudget.
  • Hantera Kalkylation och prissättning.
  • Förståelse för redovisning av sociala avgifters påverkan på resultatet samt hur moms och
    källskatter påverkar företagets likviditet och balansräkning.
  • Förstå regelverk för småföretagande (lagar, förordningar, företagsformer etc.)

Kunskaperna kan man få genom att gå kurser i företagsekonomi för småföretag som omfattar
minst 60 timmar och anordnas av bland annat olika studieförbund, KOMVUX, Arbetsförmedlingen,
Länsarbetsnämnden, NUTEK, redovisningsbyråer eller andra utbildningsanordnare.

Kompetensen kan också styrkas av en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult genom ifyllt
och undertecknat intyg. Ladda ner Intyg om företagsekonomiska kunskaper här.

För ytterligare information eller hjälp vid ansökan, kontakta Anne Palm, tel. 0247-369 50 eller
e-post: anne.palm@hantverksrad.se