Mästarutbildningen – distans

I och med nya Mästarbrevsbestämmelser antagna av Sveriges Hantverksråd i samverkan med en rad branscher öppnas vägen att erhålla ett Mästarbrev efter minst 10.000 arbetade timmar i yrket och genomgången Mästarutbildning.

Mästarutbildningen genomförs av Leksands folkhögskola och folkhögskolans del är avgiftsfri. De kostnader som tillkommer är för resa, kost och logi vid den första obligatoriska träffen samt kurslitteratur.

Om du är aktiv i ditt yrke och innehar ett Gesällbrev erbjuds du att delta i utbildningen som startar med en fysisk träff under två dagar på Leksands folkhögskola. Därefter kommer resten av utbildningen att ske på distans och deltid så att den kan genomföras parallellt med arbete. Antalet platser är begränsade i varje kursomgång. När vi mottagit din anmälan
kommer du erbjudas första lediga kursplats. En utförlig kursbeskrivning och ansökningsformulär finns på Leksands folkhögskolas hemsida.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Anne Palm 0247-36965 anne.palm@hantverksrad.se