Tatueraryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

E-ansökan via webben

Om du inte har möjlighet eller vill göra en E-ansökan så går det att ansöka per post Ansökan om Gesällbrev (pappersansökan) Den ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand. Adress finns i ansökan. Fyll i den övre halvan av ansökan och bifoga en kopia på ditt Gesällprovsbetyg.

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här) och bedöms vara lämplig att inneha mästarbrev.

För att bedömas vara lämplig krävs utveckling och erfarenhet motsvarande 6 års yrkesutövande utöver 3 års lärlingsskap. Yrkesnämnden väljer ut bilder från hemsida och sociala medier som representerar sökandens portfolio det senaste året och är uppmärksamma på ev brister i hygien. Materialet bedöms sedan anonymt av granskningsgruppen.

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om att gå Mästarutbildningen