Skräddaryrket

Damskräddare
Herrskräddare
Klänningskräddare

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser (innehåller bestämmelser för alla tre yrkena)

E-ansökan via webben

Ansökan om Gesällbrev

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här). Mästarutbildningen inkluderar även en tillskärningsuppgift som görs i den löpande verksamheten under överinseende av en Mästare utsedd av Sveriges Skrädderiförbund.

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om att gå Mästarutbildningen