Muraryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

Administrativ avgift för Gesällbrevet

För Mur & Putsföretagens medlemmar betalas den administrativa avgiften för Gesällbrevet av Mur & Putsföretagen, i samband med att provets godkänts.

Ej medlem i Mur & Putsföretagen, betalar själv den administrativa avgiften i samband med att provet godkänts av branschen. Betalning görs då till ”Stiftelsen Hantverk & Utbildning”, se instruktioner i Gesällbrevsbestämmelserna

E-ansökan via webben

Om du inte har möjlighet eller vill göra en E-ansökan så går det att ansöka per post Ansökan om Gesällbrev (pappersansökan) Den ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand. Adress finns i ansökan. Fyll i den övre halvan av ansökan och bifoga en kopia på ditt Gesällprovsbetyg.

För att ansöka om Mästarbrev ska du uppfylla de krav som finns angivna i lag och förordning om mästarbrev för hantverkare, varit yrkesverksam minst 6 år efter erhållet yrkesbevis* samt genomfört ett godkänt Mästarprov.

* Om yrkesbevis ej erhållits kan yrkeskunskapen valideras, se Mästarbestämmelserna”

Mästarbrevsbestämmelser

Ansökan om Mästarbrev