Konstvävaryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelse 

Ansökan om Gesällbrev

E-ansökan via webben

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här) och att ni genomfört ett godkänt Mästarprov i enlighet med bestämmelserna.

Mästarbrevsbestämmelse

Ansök om att gå Mästarutbildningen