Installatöryrket – Inbrottslarm

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

E-ansökan via webben

Om du inte har möjlighet eller vill göra en E-ansökan så går det att ansöka per post Ansökan om Gesällbrev (pappersansökan) Den ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand. Adress finns i ansökan. Fyll i den övre halvan av ansökan och bifoga en kopia på ditt Gesällprovsbetyg.