Hotellreceptionsyrket

För att ta Gesällbrevet För att ta Gesällbrevet krävs att ni har blivit godkänt i alla delar av branschens valideringsmodell i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

E-ansökan via webben

Ansökan om Gesällbrev

Application of Journeyman´s Certificate