Sadelmakaryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelser

Webbansökan om Gesällbrev

Ansökan om Gesällbrev

Mästarbrev – Kontakta Anne Palm på Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand telefon 0247-36965 eller via mail;  anne.palm@hantverksrad.se