Hovslagaryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Förnärvarande pågår revidering av Gesällbrevsbestämmelserna, På grund av detta finns inga aktuella bestämmelser.

Ansökan om Gesällbrev

E-ansökan via webben

För att ta Mästarbrev ska du uppfylla kraven i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Mästarbrevsbestämmelser

Ansökan Mästarbrev