Frisöryrket

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna.

Gesällbrevsbestämmelser

När man har gjort ett godkänt Gesällprov ansöker/anmäler man om att få sitt Gesällbrev utfärdat. Anmälan görs via webben. Till din ansökan ska du bifoga en digital kopia på ditt Gesällprovsbetyg. Det går bra med ett tydligt foto.

E-ansökan via webben.

Om du inte vill göra en E-ansökan så går det att ansökan/anmäla per post Ansökan om Gesällbrev (pappersansökan) och ska skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand. Adress finns i ansökan. Fyll i den övre halvan av ansökan och bifoga en kopia på ditt Gesällprovsbetyg.

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här).

Mästarbrevsbestämmelser

Ansök om att gå Mästarutbildningen