Byggnadsplåtslagaryrket

För att ta Gesällbrevet skall ni ha ert yrkesbevis samt via en referens intyga att ni kan utföra Byggnadsplåtslagaryrket självständigt.

Gesällbrevsbestämmelser

Ansökan görs via blanketten: Ansökan om Gesällbrev

Yrkesbeviset bifogas och referenten skriver under i blanketten.

 

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år med god erfarenhet av ledande ställning. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här). Fyll i både ansökan och underlagsformuläret nedan för att erbjudas en plats på Mästarutbildningen.

Mästarbrevsbestämmelse

Ansök om att gå Mästarutbildningen

Underlag för lämplighet