Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning trä/horn eller skinn/textil

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Gesällbrevsbestämmelse

Ansökan om Gesällbrev

Mästarbrev – Kontakta Anne Palm på Gesäll och Mästarbrevskansliet, Leksand telefon 0247-36965 eller via mail;  anne.palm@hantverksrad.se